Nebelriss I 2017 I Mischtechnik auf Holz I 80 x 50 cm