Blicklicht I I 2019 I Mischtechnik auf Holz I 29 x 29,5 cm